HomeSerious Game KeurmerkReeds uitgereikte keurmerken2020Team-Up!

Team-Up!

 

Deze game is gemaakt door het Erasmus MC in samenwerking met &ranj
Meer informatie: Mary Dankbaar – m.dankbaar@erasmusmc.nl

Team-Up! is een coöperatief medisch spel. De opzet is zodanig dat vier personen die elk een andere medische of paramedische functie rol aannemen dienen samen te werken om een medische praktijkcasus tot een goed einde te brengen. Er zijn meerdere cases aanwezig; essentieel is dat alle spelers op hetzelfde moment online aanwezig zijn. De game-play is behoorlijk intuïtief; opdrachten moeten echt in interactie met elkaar worden uitgevoerd en dit moet goed gecommuniceerd worden. Elke speler kan binnen zijn eigen mogelijkheden taken verrichten. De arts kan daarnaast ook opdrachten geven aan bijvoorbeeld de verpleegkundige. Er zijn ook drempels in het spel ingebouwd: sommige taken of acties moeten eerst gedaan zijn voordat een volgende geïnitieerd kan worden. Dit komt niet altijd overeen met de dagelijkse praktijk in de zorg, maar het dwingt de spelers wel om goed na te denken over welke samenwerkingsacties nodig zijn. Hierdoor wordt op een onbewuste manier het samenwerken met elkaar vormgegeven.

Team-Up! is onmiskenbaar een game, er wordt gebruik gemaakt van samenwerking als belangrijkste interactiepatroon, waarbij het in feite een medische puzzelgame is verpakt in een patiëntencasus. Het is veilig en heeft een plausibele werking voor het beoogde doel en de face-validity is bevestigd met relevante experts uit het praktijkveld. Deze zijn ook actief betrokkene in het ontwerp en de ontwikkeling. Gebruikerstest met voor het doel relevante disciplines zijn gedaan en verwerkt in de game. Voor de toekomst zou een volgende stap uitvoering van validatie studies kunnen zijn. Ook vraagt de commissie zich af of de basisopzet van de game niet toepasbaar is voor andere doelgroepen waar samenwerking relevant is.

Voor nu waardeert de commissie serious games Team-Up! met drie sterren.

 

Congres 2024

Kalender

7&8 maart 2024
DSSH Congres

15 maart 2023
DSSH Experience Day

9 September 2022
DSSH Congres

21 april 2021
DSSH Congres