HomeSerious Game Keurmerk

Serious Game Keurmerk

 

Een keurmerk voor de validiteit van medische games. 

Achtergrond 

Er gebeurt veel op het gebied van de ontwikkeling van medische games en games voor zorg-toepassingen. De afgelopen jaren heeft een scala van grotere en kleinere applicaties het levenslicht gezien, vanuit een variëteit aan achtergronden, door een variëteit aan ontwikkelaars, op een variëteit aan platformen en rijp en groen door elkaar. Voor veel van deze games geldt dat ze niet verder worden ontwikkeld dan een initieel prototype, of dat ze niet worden geïmplementeerd in de context waarvoor ze zijn ontwikkeld, om diverse redenen. Daarnaast zijn weinig studies gepubliceerd over de validiteit van deze games, en worden validiteitsgegevens zelden met een game “meegeleverd”.

Vanuit het perspectief van implementatie in een medische context, waaronder onderwijs aan zorgprofessionals, geldt dat men graag inzicht wil hebben in de validiteit en effectiviteit van deze games voordat men bereid is om tot implementatie over te gaan. In deze context geldt wellicht zelfs dat deze gegevens essentieel zijn voor de implementatie van games in de beroeps- of opleidingscontext.

De Dutch Society for Simulation in Healthcare (DSSH) maakt zich sterk voor validiteit van serious games en wil graag de brug slaan tussen zorgprofessionals aan de ene kant en game-developers aan de andere kant. Op deze manier hoopt zij te bewerkstelligen dat het fenomeen games beter zijn waarde gaat bewijzen in de medische context.

Het keurmerk 

Daarom heeft de DSSH een keurmerk voor games in de gezondheidszorg ontwikkeld, zodat potentiële afnemers zicht krijgen op kwaliteitsaspecten van specifieke games. Het keurmerk kan daarmee een uithangbord worden voor serious games. Hiervoor is een evaluatieraamwerk ontwikkeld door experts, om te beoordelen welke games met recht kunnen bijdragen aan een betere gezondheidszorg en training van zorgprofessionals. Hiervoor gebruikt de commissie een uitgebalanceerd en transparant raamwerk. Het beoordelingsraamwerk met sterren kunt u hier vinden: Evaluatieraamwerk.

De beoordelingscommissie voor de ingediende games bestaat uit een mix van medische, onderwijskundige en game professionals. Het keurmerk is inmiddels toegekend aan meer dan 25 games in de afgelopen jaren (eerste uitreiking was in 2014).

Heeft u een game ontwikkeld en bent u geïnteresseerd in het snel verkrijgen van het keurmerk? Ga dan naar de pagina indienen.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Mail dan naar:
Dr. Tanja Nijboer
Voorzitter commissie Serious Gaming DSSH

KeurmerkValideGames01_512

 

DSSH Experience Day 2023

Kalender

15 maart 2023
DSSH Experience Day

9 September 2022
DSSH Congres

21 april 2021
DSSH Congres