HomeSerious Game KeurmerkIndienen

Indienen

 

Het invullen van het formulier bestaat uit een aantal stappen en wordt geheel digitaal gedaan.

Lees de stappen zorgvuldig en bereid documenten voor die nodig zijn om het formulier correct in te vullen.

Hoewel het formulier in het Engels is opgesteld mag je de antwoorden zowel in het Engels als in het Nederlands invullen.

1. General description

Dit betreft een algemene uitleg van uw game, titel en doel, wie de ontwikkelaar en eigenaar zijn, waar uw financiering vandaan komt, of er inkomsten mee gegenereerd worden en of er belangenvermeningen zijn.

2. Purpose

Dit betreft een korte uitleg over het verdere doel van de game, of de gebruiker hiervan op de hoogte is tijdens het gebruik en wie de doelgroep is.

3. Didactic features

Dit betreft een uitleg over de didactische middelen die de game inzet om zijn doel te behalen. Wat zal de gebruiker leren, hoe wordt de gebruiker ondersteund en hoe wordt feedback gegeven? Maar ook, wat zijn de restricties en limieten van de game en is de gebruiker hiervan op de hoogte?

4. Validity

Dit betreft een uitgebreide uitleg hoe de game medische resultaten behaalt en hoe deze gemeten worden, of – en hoe de game getest is en hoe de testgegevens opgeslagen zijn.

5. Data protection and privacy

Dit betreft een bondige uitleg of de game gevoelige gegevens verzamelt, hoe deze veilig opgeslagen worden en of de gebruiker hiervan op de hoogte wordt gesteld.

Afsluitend wordt er om een waarheidsverklaring gevraagd en krijgt u de mogelijkheid om eventuele andere ondersteunende documenten te uploaden.

Hieronder kunt u een voorbeeld vinden van het Framework:


Submission Form: Quality Label Serious Games

Stap 1 van 5 - Game Description

 • General description

 • Please specify the name of the serious game
 • On what operating system(s) does the game run?
 • Which version of the game is this? Also, how would you type this this game (alfa, beta, release version)?
 • What is the web-link for the game?
 • How would you categorize this game?
 • Please specify access to the game? Why did you choose this type of access?
 • Developer, Owner/Distributor

 • Please fill out Name, address, webpage, contact person(s), email address, phone and fax number of the manufacturer
 • Please fill out Name, address, webpage, contact person(s), email address, phone and fax number of the owner/distributor of the game
 • Please fill out funding sources, name of companies and organisations
 • Sponsoring/ Advertising

 • Is the game free of commercial pop-ups and/or advertisements? If not what is advertised? What is the rationale for using advertisements?
 • Is the game free for users? Is it a pay-per download ? Please specify
 • Are there sources of income within the game?
 • What are the sources of income of the owner/distributor?
 • Conficts of interest

 • What affiliations do the publishers have that could influence content or user group?
 • What interests do the publishers have that could influence content or user group?
 • Are conflicts of interest disclosed ?
 • If yes, do people have to accept the disclosure before they can play the game ?
 

Congres 2024

Kalender

7&8 maart 2024
DSSH Congres

15 maart 2023
DSSH Experience Day

9 September 2022
DSSH Congres

21 april 2021
DSSH Congres