HomeSerious Game KeurmerkReeds uitgereikte keurmerken2020DialogueTrainer

DialogueTrainer

 

Deze game is gemaakt door: DialogueTrainer BV in Utrecht
Meer informatie: Michiel Hulsbergen – michiel@dialoguetrainer.com

De casuïstiek die in de versie van de DialogueTrainer- Zorg is ontwikkeld, zijn 13 zorgvuldig opgezette simulatiegesprekken waarmee geoefend kan worden in communicatie met patiënten of met collega’s. Hierbij is een aantal elementen van gamification verwerkt, zoals een duidelijk verhaal, waarbij de speler invloed heeft op het beloop van het gesprek en de uitkomst door de keuzes van antwoorden of vragen. Tussentijds krijgt de speler feedback en na afloop een score. Er wordt vooraf theorie over communicatie aangeboden en er zijn uitgebreide, doordachte dialogen uitgewerkt op basis van die theorie. De speler wordt uitgenodigd te reflecteren op het geleerde aan de hand van de feedback. Het zit goed in elkaar vanuit het oogpunt van leren communiceren in lastige situaties voor een brede doelgroep (van student tot zorg professional). De wending in een gesprek is niet altijd goed te voorzien en kan dan ook niet meer altijd hersteld worden, afhankelijk van hoever het gesprek is. Dit is deels realistisch maar als ’training’ soms wat minder handig.

We zien een mooie ontwikkeling ten opzichte van de vorige casus van de DialogueTrainer met meer uitgebreide en realistische dialoogvormen. In het ontwerpproces zijn de diverse relevante experts betrokken. Er zijn veel tests gedaan met de doelgroepen; deze zijn steeds verwerkt in de simulaties. Ook zijn er diverse studies gedaan naar o.a. de motivatie om deze simulatiegame te spelen. De concurrente validiteit of de predictieve validiteit die de werking en effecten bevestigen zijn nog niet aangetoond, dat zou een mooie volgende stap kunnen zijn.

De Commissie Serious Games heeft besloten DialogueTrainer- Zorg te waarderen met drie sterren.

 

Congres 2024

Kalender

7&8 maart 2024
DSSH Congres

15 maart 2023
DSSH Experience Day

9 September 2022
DSSH Congres

21 april 2021
DSSH Congres