HomeSerious Game KeurmerkReeds uitgereikte keurmerken2018The ultimate intensivist

The ultimate intensivist

 

‘The ultimate intensivist’  van Add-app BV (www.continuouslearning.nu)

Meer informatie bij: Marcel van Wijk  marcel@continuouslearning.nl

Deze game beoogt de competenties te verbeteren van IC-artsen en verpleegkundigen gedurende een CPR (ziekenhuis reanimatie)-procedure, met nadruk op de teamsamenwerking. Er is een zorgvuldig proces gevolgd bij het ontwerp en de ontwikkeling van de game in samenwerking met experts. De onderliggende werking is plausibel. De CPR handelingen vergen ervaring en kennis van de gebruiker en het spelelement dat daaraan is gekoppeld is daarom uitdagend en informatief.

De introductie omgeving kan nog wat beter uitgewerkt worden om de speler meer gericht voor te bereiden op de daadwerkelijke spelhandelingen zoals het aansturen van je team en de interactie die daarbij plaatsvindt.

De commissie heeft twee sterren toegekend aan deze game

 

Congres 2024

Kalender

7&8 maart 2024
DSSH Congres

15 maart 2023
DSSH Experience Day

9 September 2022
DSSH Congres

21 april 2021
DSSH Congres