HomeSerious Game KeurmerkReeds uitgereikte keurmerken2017abcdeSIM

abcdeSIM

 

abcdeSIM

abcdeSIM door IJsfontein (www.ijsfontein.nl) van VirtualMedSchool
Informatiewww.virtualmedschool.com  Contact: nanninga@virtualmedschool.com      

Dit is een online simulatiegame voor artsen en verpleegkundigen die moeten leren werken met reanimatie-protocollen volgens het ABCDE-principe. De game wordt ingezet als extra leermodule, ter voorbereiding van de face-to-face simulatietraining. De principes van acute opvang volgens de ABCDE-methode zijn verwerkt in een realistische virtuele spoedeisende hulp omgeving, waarbij de speler via een persoonlijk profiel inlogt en in een veilige omgeving met virtuele patiënten kan oefenen. Data in het spel wordt veilig opgeslagen. 
De theoretische achtergrond waarop het game-mechanisme is gebaseerd is in eerdere studies door anderen beschreven en aangetoond in wetenschappelijke artikelen. Er is gezocht naar een vertaling van deze principes naar game-mechanics, waarbij experts zowel medische, didactische als game-kennis hebben ingebracht. Er zijn uitgebreide user-tests gedaan, de resultaten hiervan zijn gepubliceerd in een mooi artikel en de feedback is verwerkt in de game.
Naast deze user-tests is de effectiviteit van het spel op de kennis en klinische competenties van arts-assistenten aangetoond in een quasi-experimentele studie, die gepubliceerd is in het peer-reviewed 
Simulation in Healthcare. De commissie wil bij deze studie wel de kanttekening plaatsen, dat niet uitgesloten kan worden of de verbeterde leercurve een direct effect van het spel is, of dat dit effect bijvoorbeeld ook gevonden was wanneer er extra lesstof aan de controlegroep was aangeboden. Desalniettemin is abcdeSIM een veelbelovende en effectieve manier van het trainen met reanimatieprotocollen door middel van realistische casuïstiek in een serious game. 

De commissie heeft 5 sterren toegekend aan deze game in 2017.

Eerdere toekenningen:

  • 2016 ★★★★☆
 

Congres 2024

Kalender

7&8 maart 2024
DSSH Congres

15 maart 2023
DSSH Experience Day

9 September 2022
DSSH Congres

21 april 2021
DSSH Congres