HomeKeurmerk

Keurmerk

 

Een keurmerk voor de validiteit van medische games. 

Achtergrond 

Er gebeurt veel op het gebied van de ontwikkeling van medische games en games voor zorg-toepassingen. De afgelopen jaren heeft een scala van grotere en kleinere applicaties het levenslicht gezien, vanuit een varieteit aan achtergronden, door een varieteit aan ontwikkelaars, op een varieteit aan platformen en rijp en groen door elkaar. Voor veel van deze games geldt dat ze niet verder worden ontwikkeld dan een initieel prototype, of dat ze niet worden geimplementeerd in de context waarvoor ze zijn ontwikkeld, om diverse redenen. Daarnaast zijn weinig studies gepubliceerd over de validiteit van deze games, en worden validiteitsgegevens zelden met een game “meegeleverd”.

Vanuit het perspectief van implementatie in een medische context, waaronder onderwijs aan zorgprofessionals, geldt dat men graag inzicht wil hebben in de validiteit en effectiviteit van deze games voordat men bereid is om tot implementatie over te gaan. In deze context geldt wellicht zelfs dat deze gegevens essentieel zijn voor de implementatie van games in de beroeps- of opleidingscontext.

De Dutch Society for Simulation in Healthcare (DSSH) maakt zich sterk te maken voor validiteit van games en wil graag de brug slaan tussen medische en zorgprofessionals aan de ene kant en game-developers aan de andere kant. Op deze manier hoopt zij te bewerkstelligen dat het fenomeen games beter zijn waarde gaat bewijzen in de medische context.

Het keurmerk 

Om de hiervoor geschetste redenen heeft de DSSH gemeend om een keurmerk voor medische games te gaan ontwikkelen, zodat potentiele afnemers zicht krijgen op kwaliteitsaspecten van specifieke games. Het keurmerk kan daarmee een uithangbord worden voor medische games. Om dit te bewerkstelligen is een groep van betrokken medisch specialisten, veelal met ervaring op het gebied van medische games, gevraagd om als ambassadeur voor dit keurmerk op te treden. Op deze manier wordt beoogd om een brede gedragenheid te krijgen voor het keurmerk in de gemeenschap van medische professionals. Het keurmerk is inmiddels uitgereikt aan 11 games in de afgelopen twee jaar.

De beoordelingscommissie voor de ingediende games bestaat uit een mix van medische professionals uit centra uit het hele land en game(validiteit) professionals. Op deze manier wordt gestalte gegeven aan het principe achter het keurmerk: voor dokters, door dokters, en wordt geborgd dat ook de kennis over validiteit wordt ingebracht.

Denkt u dat uw game een keurmerk verdient, mail dan voor meer info naar: 

Mw. Dr. M.E.W. Dankbaar

Vz commissie Serious Gaming DSSH

m.dankbaar@erasmusmc.nl

KeurmerkValideGames01_512

 

DSSH Congres

12de DSSH congres
18 maart 2020, Maastricht UMC+

Kalender

9 november 2019
Zorgen voor teamnetwork

18 maart 2020
DSSH congres