Home > Keurmerk > Evaluatieraamwerk

Evaluatieraamwerk

 

Evaluatieraamwerk serious games voor het ‘Keurmerk’

De commissie serious games wil graag transparant zijn in haar systematiek waarmee ze serious games evalueert. De basis hiervoor ligt in een raamwerk, dat is gepubliceerd in het volgende artikel (door Graafland et al.): How to systematically Assess Serious Games Applied to Health Care.

Begin 2018 heeft de DSSH commissie serious games een tweede artikel gepubliceerd in een internationaal tijdschrift, nu zijn de beoordelingscriteria voor de 5 sterren verder uitgewerkt. Daarbij zijn een drietal beoordeelde games als voorbeelden genomen. Onderaan deze pagina is het artikel te vinden.

Een serious game kenmerkt zich door een verhaal met een uitdagend doel of opdracht die past bij de doelgroep. De opdracht moet direct of indirect zijn gekoppeld aan het leerdoel van de game. Daarnaast dient er interactie met de speler te zijn (reactie op acties, feedback, of een score). De interactie moet een rol spelen bij het bereiken van het doel van de game.

Art MedTrainMag_Framework-DSSH games-
 

DSSH Congres

11de DSSH congres
13 maart 2019, Erasmus MC