HomeOver DSSHBestuur en Commissies

Bestuur en Commissies

 

Indien je belangstelling hebt om actief bij te dragen aan de activiteiten van één van deze commissies of in het bestuur, ben je van harte welkom. Mail naar secretariaat@dssh.nl voor meer informatie.

De vereniging Dutch Society for Simulation in Healthcare – DSSH- is opgericht in juni 2007; en heeft als doel:

Het bevorderen van de ontwikkeling en toepassing van Simulatie en ‘Serious Gaming’ ten behoeve van patiëntveiligheid, onderwijs, training, wetenschappelijk onderzoek en kwaliteitsmanagement in de gezondheidszorg.

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

Commissie Onderwijs & accreditatie: Borgen van de kwaliteit van het medisch onderwijs van de vereniging en bevorderen van de samenwerking tussen simulatiespecialisten en onderwijskundigen. Ontwikkelen van discipline-overstijgende standaardisatie en accreditatie van training en toetsing op het gebied van medische simulatie. Bevorderen van samenwerking tussen de beroepsverenigingen met betrekking tot regelgeving. Inhoud geven aan het programma van het jaarlijkse DSSH congres.

Voorzitter van deze commissie: Dr. U. (Uli) Strauch; email: u.strauch@mumc.nl

Commissie Serious Gaming: Borgen en afstemmen van initiatieven en activiteiten aangaande Serious Gaming in de gezondheidszorg. Bevorderen van de samenwerking tussen technici, ICT-ers, de Gaming community, onderwijskundigen en (para-) medici in de gezondheidszorg. Inhoud geven aan het wetenschappelijk programma van het jaarlijkse DSSH congres.

Voorzitter van deze commissie: Dr. Tanja Nijboer email: t.c.w.nijboer@uu.nl

Commissie Wetenschap: Borgen van het wetenschappelijk karakter van de vereniging en bevorderen van de samenwerking tussen technici, onderwijskundigen en medewerkers gezondheidszorg. Inhoud geven aan het wetenschappelijk programma van het jaarlijkse DSSH congres.

Voorzitter van deze commissie: Dr. Laurens Reinke email: l.reinke@umcg.nl

Commissie verpleegkundigen: De commissie richt zich op professionals die zich bezighouden met simulatieonderwijs in het verpleegkundig domein, deelt kennis en wil de DSSH bekendheid vergroten onder paramedici.

Voorzitter van deze commissie: Mevr. Ilse Meima email: ilsemeima@gmail.com

De DSSH ondersteunt actief de vergaderingen van de commissies door een bijdrage. Wil je een vergadering beleggen, dan lees je hier de voorwaarden voor ondersteuning.

 

Congres 2025

Kalender

6&7 maart 2025
DSSH Congres

7&8 maart 2024
DSSH Congres

15 maart 2023
DSSH Experience Day

9 September 2022
DSSH Congres