HomeDSSH CongresSubmission work in progress

Submission work in progress

  ‹ terug naar overzicht

Samenvattingen van concrete en practische ontwikkelingen die in het congresthema passen of interessant kunnen zijn voor de bezoekers van het DSSH congres mogen ingediend worden met een maximum van 300 woorden, en gestructureerd volgens onderstaand format:

Verzocht wordt om deze template te gebruiken Template_Abstract_Ontwikkeling. U  mag ook een tabel of figuur toevoegen. Geaccepteerde bestandstypen zijn MS Word of pdf. Voorbeeld van een samenvatting is Example_Abstract_Ontwikkeling.

De samenvattingen dienen ingestuurd te worden naar secretariaat@dssh.nl onderwerptitel: Abstract 2016 ontwikkeling

Alle ‘work in progress’ samenvattingen worden geëvalueerd door de selectiecommissie die bepaald of de bijdrage een mondelinge of poster presentatie wordt. Alle inzenders ontvangen terugkoppeling op hun samenvattingen waarvan gevraagd wordt die door te voeren en opnieuw in te sturen. De samenvattingen worden gepubliceerd in het congresprogrammaboek en op de DSSH website. Inzenders die geselecteerd zijn voor een mondelinge presentatie wordt gevraagd een CV in te sturen van maximaal 200 woorden inclusief een foto.

 

Congres 2025

Kalender

6&7 maart 2025
DSSH Congres

7&8 maart 2024
DSSH Congres

15 maart 2023
DSSH Experience Day

9 September 2022
DSSH Congres