HomeOver DSSHFondsDSSH Research Grant

DSSH Research Grant

 

De Dutch Society for Simulation in Healthcare stelt jaarlijks een beurs beschikbaar: de DSSH Research Grant.

De DSSH Research Grant bedraagt 1500 Euro en heeft als doel de stimulatie van samenwerking met een buitenlands expertisecentrum of vertegenwoordiging op een congres om zo de expertise in het eigen centrum te vergroten.

Om in aanmerking te komen voor deze prijs moet een voorstel geschreven worden (max 4 A4, lettertype Calibri 12). Volgende onderwerpen moeten beschreven worden: doel van bezoek, keuze van het centrum, bijdrage aan eigen ontwikkeling van de onderzoeker, bijdrage bezoek aan centrum. Tevens moet het CV van de aanvrager en een brief van beoogd te bezoeken centrum toegevoegd worden (indien niet congres maar bezoek centrum). Aanvragen mogen in het Engels of Nederlands. Aanmeldingen insturen naar dsshwetenschap@gmail.com.

Tijdens het jaarlijkse DSSH congres wordt de prijs aan de winnaar uitgereikt. Van de winnaars verwacht dat ze aanwezig zijn om de prijs in ontvangst te nemen, ook vragen wij naderhand een kort filmpje voor de website waarin uiteengezet wordt wat met de beurs bereikt is/zal worden.

Deadline 2022: Vrijdag 29 juli.

 

DSSH Experience Day 2023

Kalender

15 maart 2023
DSSH Experience Day

9 September 2022
DSSH Congres

21 april 2021
DSSH Congres