HomeOver DSSHBestuur en CommissiesCommissie Wetenschap

Commissie Wetenschap

 

Doel

De wetenschapscommissie van de DSSH stelt zich ten doel mensen uit verschillende disciplines (zoals de medische, technische, onderwijskundige en gedragswetenschappen) bij elkaar te brengen en te informeren over de stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen. Kortom, een verbindende rol tussen personen die zich bezig houden met onderzoek op het gebied van simulatie & ‘gaming’ ten behoeve van de gezondheidszorg.

Het primaire doel is het transparant beoordelen van wetenschappelijke abstracts, volgen van interessante ontwikkelingen, volgen en geven van workshops. De abstracts worden gepubliceerd op de DSSH website, en zo wordt getracht een compleet overzicht van wetenschappelijk onderzoek dat plaatsgrijpt in Nederland en België te bekomen. Daarnaast is de commissie ook verantwoordelijk om inhoud geven aan het wetenschappelijk programma van het jaarlijkse DSSH congres.

Leden

 

Congres 2024

Kalender

7&8 maart 2024
DSSH Congres

15 maart 2023
DSSH Experience Day

9 September 2022
DSSH Congres

21 april 2021
DSSH Congres