HomeOver DSSHArchiefConferentie teamwork in de zorg in Nederland

Conferentie teamwork in de zorg in Nederland

 

Conferentie 2016
Vrijdag 30 september 2016 vond de tweede conferentie plaats over teamwork in de zorg in Nederland (#CRM #teamwork).

Annet van Harten van het Radboudumc opent de bijeenkomst door ieder welkom te heten: het is fantastisch dat vanuit 21 ziekenhuizen specialisten, OK en IC medewerkers, verpleegkundigen, RvB leden, kwaliteitsadviseurs samen met teamwork experts en de DSSH, NVZ en het NFU-Consortium Kwaliteit van Zorg aanwezig zijn. Deze disciplines zijn nodig om teamwork te verankeren in de dagelijkse zorgverlening . De deelnemers formuleerden als ambitie voor de derde conferentie dat ook bestuurders en patiënten participeren, omdat zij een cruciale rol hebben in teamwork en de verspreiding en verankering daarvan in het zorgproces.

Erica de Loos, initiator en dagvoorzitter van het platform, brengt de historie in herinnering: het ontstaan van het initiatief in 2013 vanuit het enthousiasme van individuen om CRM en teamtraining in Nederland op een hoger niveau te brengen. Op 13 november 2015 tijdens de eerste conferentie in het Erasmus MC waren 30 deelnemers aanwezig en nu een jaar later 90. Dit geeft aan hoezeer het onderwerp teamwork in ziekenhuizen onder zorgprofessionals leeft.

Bas van Praagh (Gelre) presenteerde deze nieuwe “webpager” waarin ziekenhuizen hun aanpak en ervaring met het verbeteren van teamwork kunnen delen. Ziekenhuizen die nog niet hun voorbeeld op deze site hebben gedeeld, worden van harte aangemoedigd om hun ervaring te delen! Zij kunnen contact opnemen via de knop contact op deze site

Tijdens drie rondes in een presentatie carrousel gingen 10 ziekenhuizen in gesprek over hun ervaring met het verbeteren van teamwork. De diversiteit waarmee aanwezigen dit onderwerp opgepakt hebben binnen hun ziekenhuis is groot. Sommigen leggen de essentie in (simulatie)training en anderen meer in de vertaalslag naar het dagelijkse niet acute handelen. Sommigen pakken CRM op in een programmatische ziekenhuisbrede aanpak. Anderen bouwen voort op bottom up losstaande initiatieven. Enkele ziekenhuizen geven medewerkers geen keus geven in het wel of niet meedoen aan videofeedback en andere ziekenhuizen zijn daar juist voorzichtig in. Ieder vindt oplossingen die aansluiten bij de eigen praktijk van een afdeling en ziekenhuis.

In het world cafe wordt gesproken over belemmerende en helpende factoren bij het leren van fouten. En over landelijke condities die gewenst zijn om het verbeteren van teamwork te ondersteunen. Per tafel werd de meest belangrijke actie gepresenteerd:

Verschillende interprofessionele opleidingen, verplicht opleggen dat teamwork training gegeven wordt als basis (door drie groepen genoemd).
Politiek en IGZ meekrijgen om het leren veilig te maken en te houden. Landelijk platform gesteund door NFU en NVZ.

Een volgende landelijke teamdag.

CRM in de opleidingen implementeren en koppelen aan de beroepscode en herregistratie.

Competent worden binnen de opleidingen van alle disciplines.

Teamtraining verplicht stellen, met sancties.

Invloedrijke organisaties betrekken.

Foto’s van de tafelkleden vind u in de map met foto’s.

In de publiekspoll over de toekomst van het platform, geleid door Fred Bleeker en Bas van Praagh, komen suggesties naar voren, zoals:

Doelen: delen van ervaring, landelijk condities creëren, verspreiding stimuleren

Platform Zorgen voor teamwork 11/10/16 20:18

Financiering veilig stellen door lidmaatschap ziekenhuizen en subsidies Onafhankelijk blijven kan gecombineerd worden met een link naar een koepel. Elkaar fysiek ontmoeten is belangrijk, andere middelen (site, forum) zijn ondersteunend.

De Winnaar van de Award voor het meest aansprekende ziekenhuis op het gebied van teamtraining 2016 is: Het Gelre ziekenhuis.

Samen met het Haga ziekenhuis en het Centraal Militair Hospitaal neemt Gelre ziekenhuizen het estafette stokje voor de organisatie van de derde conferentie in 2017 op zich. Erica Overeem en Bas van Praagh namen de Award in ontvangst. De jury selecteerde het Gelre vanwege hun CRM beleid met met inmiddels 75 interne trainers, het trainen van de RvB en het creëren van een ziekenhuis brede urgentie door het opstellen van een business case na een ervaren calamiteit. De quote uit Gelre ‘als u zich zo gedraagt, wil ik niet met u werken’ geeft een ware cultuuromslag aan.

Door de initiatiefnemers van zorgen voor teamwork wordt verder uitvoering gegeven aan de toekomstplannen die gemaakt zijn op 30 september

 

Congres 2024

Kalender

7&8 maart 2024
DSSH Congres

15 maart 2023
DSSH Experience Day

9 September 2022
DSSH Congres

21 april 2021
DSSH Congres