HomeOver DSSHFondsPromotie ondersteuningReeds uitgereikte ondersteuningen

Reeds uitgereikte ondersteuningen

 

Dr. Henk Schreuder

Dr. Ellen Hiemstra

Dr. Willem Brinkman

Dr. Julliene Jansen

Dr. Irene Tjiam

Dr. Maurits Graafland

Dr. Mary Dankbaar

Dr. Heidi Maertens

Dr. Ester Coolen

Dr. Bart Doyen

 

DSSH Congres 2021

Kalender

21 april 2021
DSSH Congres

9 november 2019
Zorgen voor teamnetwork

18 maart 2020
DSSH congres