HomeOver DSSHFondsDSSH International Research Grant

DSSH International Research Grant

 

De Dutch Society for Simulation in Healthcare stelt jaarlijks een beurs beschikbaar: de DSSH Research Grant.

De DSSH Research Grant bedraagt maximaal 1500 euro en heeft als doel de stimulatie van samenwerking met een buitenlands expertisecentrum om zo de expertise in het eigen centrum te vergroten. Het is niet de bedoeling om deze beurs te gebruiken voor het financieren van een congres of cursus.

Onderzoekers, zorgprofessionals, innovators en experts met internationale ambities worden uitgenodigd om hun voorstellen tot samenwerking op het gebied van simulatie in de gezondheidszorg te delen met de DSSH.

Om in aanmerking te komen voor deze prijs moet een voorstel geschreven worden (max 4 A4, lettertype Calibri 12, exclusief brieven, CV en begroting). Volgende onderwerpen moeten beschreven worden: korte beschrijving onderzoeksdoelen van het uitwisselingsprogramma, meerwaarde van het onderzoek in en met voorgestelde te bezoeken centrum. Tevens moet het CV van de aanvrager (max 2 A4, Calibri 12, inclusief wetenschappelijke ontwikkeling en eerdere academische prestaties), begroting met vermelding van andere funding, ondertekende uitnodigingsbrief van beoogd te bezoeken centrum en aanbevelingsbrief van het eigen centrum toegevoegd worden. Aanvragen worden zowel in het Engels als Nederlands aanvaard. Aanmeldingen insturen naar dsshwetenschap@gmail.com.

Meerdere onafhankelijke leden van de DSSH wetenschapscommissie zullen de ingestuurde aanvragen geblindeerd (waar mogelijk) beoordelen. Volgende beoordelingscriteria worden in rekening genomen: waarde van het omschreven onderzoek voor de doelen en community van de DSSH (20%), het onderzoeksproject (30%), noodzaak en toegevoegde waarde van de internationale samenwerking (30%) en persoonlijke ontwikkeling van de aanvrager (20%). Uiterlijk 9 februari 2024 zullen de aanvragers via de e-mail over de uitslag worden geïnformeerd.

Tijdens het jaarlijkse DSSH congres wordt de prijs uitgereikt voor de aanvraag die geacht wordt het meeste impact te hebben. Van de winnaar verwacht aanwezig te zijn om de prijs in ontvangst te nemen. Nadien wordt verwacht om via een korte video de ervaringen en (voorlopige) resultaten van de internationale samenwerking met de rest van de community te delen via de DSSH website en sociale media kanalen.

Deadline 2023: Vrijdag 1 december.

 

Congres 2024

Kalender

7&8 maart 2024
DSSH Congres

15 maart 2023
DSSH Experience Day

9 September 2022
DSSH Congres

21 april 2021
DSSH Congres