HomeOver DSSHBestuur en CommissiesCommissie Verpleegkundigen

Commissie Verpleegkundigen

 

Doel en Samenstelling

De commissie (werkgroep) verpleegkunde richt zich op professionals die zich bezighouden met simulatieonderwijs in het verpleegkundig domein. Kennis vaardigheden en ervaringen met betrekking tot simulatie binnen het verpleegkundig domein worden gedeeld. Een concreet voorbeeld is het uitwisselen hoe klinisch redeneren wordt vormgegeven binnen simulatietrainingen en het bezoeken van elkaars simulatiecentra.

De commissie wil ook de bekendheid van de DSSH binnen het verpleegkundig domein vergroten, zodat de DSSH in toenemende mate een netwerk wordt voor verpleegkundigen en andere niet-artsen.

Ben je geïnteresseerd? Neem gerust contact met ons op. Ook wanneer je geen verpleegkundige of arts bent en wel graag zou willen aansluiten kun je contact met ons opnemen.

Voorzitter


Mevr. Ilse Meima
Erasmus MC Rotterdam
Email: p.meima-cramer@erasmusmc.nl

Commissielid


Mevr. Monique Peppel
Erasmus MC Rotterdam
Email: m.peppel@erasmusmc.nl  

Commissielid


Mnr. Dieter Vyt
Arteveldehogeschool Gent

Commissielid


Mevr. Roelie Sitepu
UMC Groningen  

Commissielid


Mevr. Heidi Alsem
RadboudUMC Nijmegen

Commissielid


Mevr. Femke Dijkstra
Vrije Universiteit Amsterdam
Saxion Hogeschool
Email: f.s.dijkstra@saxion.nl  

 

Congres 2024

Kalender

7&8 maart 2024
DSSH Congres

15 maart 2023
DSSH Experience Day

9 September 2022
DSSH Congres

21 april 2021
DSSH Congres