HomeGeen categorieVoorwaarden financiële ondersteuning vergaderingen

Voorwaarden financiële ondersteuning vergaderingen

  ‹ terug naar overzicht

De DSSH vindt het belangrijk dat de DSSH commissies daadwerkelijk kunnen vergaderen. Vergaderen op eigen gelegenheid kan natuurlijk altijd, maar financiële ondersteuning kan leiden tot een betere vergaderfrequentie. Er wordt daarom een bedrag tot maximaal € 500.- per jaar beschikbaar gesteld aan DSSH commissies die minimaal 2 x per jaar vergaderen. Er kan uitsluitend aanspraak op dit bedrag gemaakt worden als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  1. De vergadervergoeding is op voorhand bij het bestuur van de DSSH aangevraagd met hierbij de vergaderagenda in bijlage. Schriftelijke toestemming vanuit het DSSH bestuur voor iedere vergadering is verkregen door de commissievoorzitter, vóórdat de commissievergadering plaatsvindt;
  2. Alle leden die de vergadering bezoeken zijn DSSH lid. Een getekende presentielijst  dient na afloop van de vergadering aan de DSSH verstuurd te worden;
  3. Na de vergadering dienen de notulen van de vergadering naar de DSSH verstuurd te worden;
  4. Een vergaderlocatie boeken zonder voorafgaande toestemming van het bestuur is niet toegestaan;
  5. De orginele bonnen/facturen voor catering / congreslocatie worden naar de DSSH verstuurd;
  6. Reiskosten worden niet vergoed;
  7. De vergoeding wordt jaarlijks uitgekeerd, indien ten minste 2 x in hetzelfde verenigingsjaar vergaderd is door de commissie.

De DSSH behoudt zich het recht voor om bij afwijking van bovenstaande vergadervoorwaarden, de rekening(en) niet te vergoeden.

 

Congres 2025

Kalender

6&7 maart 2025
DSSH Congres

7&8 maart 2024
DSSH Congres

15 maart 2023
DSSH Experience Day

9 September 2022
DSSH Congres