HomeKeurmerkReeds uitgereikte keurmerken2019De Oefendokter

De Oefendokter

 

Promotievideo

De oefendokter op het DialogueTrainer platform is mooi uitgevoerde simulatie die de patiënt helpt bij het zich goed voorbereiden voor een consult bij de huisarts en dit als zodanig uit te voeren. Het onderkent de moeilijkheden die personen kunnen ervaren bij een artsenconsult.

In het gesprek worden heupproblemen als voorbeeld gebruikt, maar de gehanteerde principes zijn bruikbaar voor andere aandoeningen. Zij gebruiken het concept van www.3goedevragen.nl dat ondersteund wordt door de Patiëntenfederatie, LHV en de NHG, waardoor de brede acceptatie door de doelgroepen gewaarborgd is.

De graphics zijn eenvoudig van aard, maar niet storend. De antwoordmogelijkheden voor de deelnemer zijn beperkt, waardoor deze makkelijker gestuurd kan worden richting het doel van de simulatie.

Er is een plausibele werking van de theorie, de face validity is gecheckt met relevante experts, en gebruikers uitgebreid zijn betrokken in cocreatie-sessies en usertests.

Dit is alles in ogenschouw nemende is De Oefendokter/Dialogue Trainer waardevolle bijdrage in het serious games landschap.

De Commissie Serious Games heeft besloten de game, op basis van het DSSH evaluatieraamwerk valide games, met drie sterren te waarderen.

Meer informatie:

 

DSSH Congres

12de DSSH congres
18 maart 2020, Maastricht UMC+

Kalender

9 november 2019
Zorgen voor teamnetwork

18 maart 2020
DSSH congres