HomeKeurmerkReeds uitgereikte keurmerken2018The ultimate intensivist

The ultimate intensivist

 

‘The ultimate intensivist’  van Add-app BV (www.continuouslearning.nu)

Meer informatie bij: Marcel van Wijk  marcel@continuouslearning.nl

Deze game beoogt de competenties te verbeteren van IC-artsen en verpleegkundigen gedurende een CPR (ziekenhuis reanimatie)-procedure, met nadruk op de teamsamenwerking. Er is een zorgvuldig proces gevolgd bij het ontwerp en de ontwikkeling van de game in samenwerking met experts. De onderliggende werking is plausibel. De CPR handelingen vergen ervaring en kennis van de gebruiker en het spelelement dat daaraan is gekoppeld is daarom uitdagend en informatief.

De introductie omgeving kan nog wat beter uitgewerkt worden om de speler meer gericht voor te bereiden op de daadwerkelijke spelhandelingen zoals het aansturen van je team en de interactie die daarbij plaatsvindt.

De commissie heeft twee sterren toegekend aan deze game

 

DSSH Congres

12de DSSH congres
18 maart 2020, Maastricht UMC+

Kalender

9 november 2019
Zorgen voor teamnetwork

18 maart 2020
DSSH congres