HomeKeurmerkReeds uitgereikte keurmerken2017Reanimatie training

Reanimatie training

 

Reanimatie training

‘Reanimatie training’ van WARP Industries 
Informatie: http://warp.industries/work/cpr-training/  

Deze game traint de procedurele kennis die nodig is voor een effectieve reanimatie, gebruik makend van Virtual Reality techniek. Met name met betrekking tot het handelen rond de beslismomenten. Daarbij is ook tijdsdruk, hetgeen de game realistisch maakt. De game heeft een plausibele werking, binnen de hiervoor genoemde beperking; de werking van reanimatie training als onderliggende methode is aangetoond. 
De User test is gedaan met experts en nog niet met de beoogde doelgroepen, dus we weten niet hoe de doelgroep deze game ervaart. De feedback is globaal, dat maakt het karakter van de game sterk exploratief. De game zou aan didactische effectiviteit kunnen winnen wanneer meer gerichte feedback wordt gegeven. Ook zou het interessant zijn uit de user tests te vernemen hoe de immersiveness van dit format wordt ervaren. We vinden de VR techniek veelbelovend en zijn erg benieuwd naar de verdere validatie resultaten van deze game. 

De commissie heeft twee sterren toegekend aan deze game.

 

DSSH Congres

12de DSSH congres
18 maart 2020, Maastricht UMC+

Kalender

9 november 2019
Zorgen voor teamnetwork

18 maart 2020
DSSH congres