Home > Keurmerk > Reeds uitgereikte keurmerken > 2016 > Dr. Game

Dr. Game

 

Dr. Game is een game die je speelt op je mobiele telefoon. De game traint anesthesiologen in opleiding in situational awareness. Terwijl een spel wordt gespeeld kan het zomaar gebeuren in de game dat de apparatuur tijdens de operatie begint te haperen. Vervolgens is het de kunst om deze apparatuur snel en adequaat te diagnosticeren. De game kent een mooi consortium: zowel het AMC als Weirdbeard als ontwikkelende partij zijn betrokken, en daarnaast partijen zoals TNO en de Dutch Game Garden. Initieel is deze game tot stand gekomen met steun vanuit een subsidie uit Pieken in de Delta (ministerie van EZ). De game is besproken in het proefschrift van inmiddels dr. Maurits Graafland, en het wachten is op de publicatie van het laatste artikel dat gaat over de validatie. Voor nu krijgt de game 4 sterren.

 

DSSH Congres

11de DSSH congres
13 maart 2019, Erasmus MC