HomeNieuwsPatiëntveiligheid nog niet voldoende verankerd in de medische opleidingen volgens Minister Schippers

Patiëntveiligheid nog niet voldoende verankerd in de medische opleidingen volgens Minister Schippers

  ‹ terug naar overzicht

Recent is het Convenant ‘Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis’ verschenen. Dit convenant werd opgesteld in opdracht van de NVZ vereniging van ziekenhuizen (NVZ) en Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU).

Convenant

In het Wetsvoorstel Wet cliëntenrechten zorg (Wcz) wordt expliciet aandacht besteed aan de veiligheid van medische technologie. In het voorstel staat dat de technologie veilig en kwalitatief in orde moet zijn. Inmiddels hebben de NVZ vereniging van ziekenhuizen, Nederlandse Federatie van Universitaire ziekenhuizen (NFU) en Revalidatie Nederland een convenant opgesteld voor de veilige toepassing van medische technologie. 

Opleidingen

De minister meent dat het nog schort aan de opleidingen. Zij merkt op dat de aandacht voor patiëntveiligheid toeneemt binnen de professionele wereld. “Maar dit blijkt nog niet voldoende verankerd in de opleidingen.” Inmiddels onderzoekt de NFU hoe patiëntveiligheid beter geborgd kan worden binnen medische opleidingen. Daarnaast onderzoekt de RIVM de vaardigheidseisen met betrekking tot de toepassing van risicovolle medische hulpmiddelen. De minister verwacht hier in 2012 meer over te kunnen vertellen. Verder bekommert zij zich om de vaardigheden van zorgverleners in de langdurige zorg en zal bekijken hoe hun vaardigheden verder vergroot kunnen worden. Een mooie kans voor simulatie, temeer omdat het convenant het  stelt:

Het ziekenhuis heeft een procedure waarmee wordt zekergesteld dat een gebruiker die voor het eerst een bepaald medisch hulpmiddel gaat toepassen, voldoende bekwaam is voor het toepassen van het betreffende hulpmiddel (punt 3.8)

en in punt 4.14 stelt: Het ziekenhuis heeft een procedure voor het plannen en uitvoeren van validaties, uitgevoerd door interne of door externe technici.

Werk aan de winkel voor de DSSH!

Schippers laat tot slot weten dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) toezicht zal houden. De IGZ ontwikkelt momenteel een indicator ten behoeve van het toezicht op het beheer van medische technologie. Deze indicator moet in 2013 operationeel zijn.

 

Congres 2024

Kalender

7&8 maart 2024
DSSH Congres

15 maart 2023
DSSH Experience Day

9 September 2022
DSSH Congres

21 april 2021
DSSH Congres