HomeNotulenNotulen voorjaarsvergadering 2009

Notulen voorjaarsvergadering 2009

  ‹ terug naar overzicht

DSSH leden vergadering 2009-03-13
Aanwezig: het bestuur en de leden.
1) Verslag najaarsvergadering is geaccepteerd.
2) Mededelingen:
• interesse van tandartsen en dierenartsen in de DSSH. Leden vinden dat zij lid moeten kunnen worden
• Aanbod van VNU exhibitions om het voorjaars congres binnen” zorg en ICT” beurs in de Jaarbeurs te organiseren.Zij nemen ons een groot deel van de organisatie werkzaamheden uit handen. Het thema van het voorjaarscongres zal zijn “Serious Gaming and Medical Simulation” (eLearning). De datum van het congres zal rondom 31-03-2010 zijn.
3) Samenwerking met de NVMO:
• Per 1 september kunnen leden van elkaars vereniging lid worden. Contributie en andere positieve ontwikkelingen worden via de website bekend gemaakt. Op het NVMO symposium krijgen wij dan ook ruimte om ons te presenteren.
• Mogelijkheden tot publiceren in het tijdschrift van het NVMO voor DSSH leden.
Voorstel voor een nieuw bestuurslid: prof. Jan Borleffs (UMCG) vanuit de NVMO als vice-voorzitter. De leden zijn het er in ruime meerderheid mee eens.
4) Samenwerking met de SSH
Affiliatie besproken met de SSH. De DSSH leden kunnen tegen een tarief van 100$ lid worden van de SSH. DSSH leden krijgen dan reductie op het congrestarief en het tijdschrift Journal of Simulation in Healthcare.
De SSH is geinteresseerd in onze publicaties . Het SSH journal is in PubMed geregistreerd.
Hoe zit het met Sesam lidmaatschap? Met Sesam is een min of meer officiële samenwerking. Er zijn echter geen formele samenwerkingscontracten.
Willem van Meurs is voorstander van samenwerking met Sesam (hij is oud voorzitter Sesam) . Het SSH tijdschrift krijgen kan ook via het Sesam lidmaatschap.
Loe Feijs internationaliseren en globaliseren vanuit wetenschappelijk onderzoek oogpunt is belangrijk. Koppeling van nationale en internationale oorganisaties is prijzenswaardig.
SSH (van Meurs) wetenschappelijk belangrijker (2000 deelnemers), Sesam (300 deelnemers).
Geen tegens met betrekking tot een samenwerking met SESAM (G. Oei). Voordeel SSH is vooral wetenschappelijk en m.b.t. accreditatie van belang. Internationale samenwerking kan momenteel sneller gemaakt worden met SSH. Nu zijn reeds enkele landen direct lid geworden buiten de regionale organisaties om. Bestuur stelt voor als eerste stap samenwerking met de SSH.
Het is echter goed om samenwerking naar beide organisaties open te houden.
Niet alleen focussen op USA maar ook op Europa. Oppassen dat we niet drievoudig contributie betalen voor hetzelfde product. Van Meurs: er komt een nieuw bestuur van Sesam. Dit biedt wellicht kansen voor het opstellen van een officieel samenwerkingscontract.
5) Commissies
Commissies moeten veel aktiever worden dan nu vindt het bestuur. De levensvatbaarheid van de DSSH wordt vooral bepaald door de activiteiten van de commissies.
Wetenschap J. Dankelman
Accreditatie: A. Hendrikx
Onderwijs: F. Scheele
Internationale contacten: G. Oei
Vreemde eenden aanmelding (Piloten) waar kunnen we nog extra kennis vandaan halen?
Word lid van de commissies vraagt het bestuur aan alle leden en wordt actief in deze commissies. Aanmelding kan direct bij de commissie voorzitters maar ook via het secretariaat .
In de najaarsvergadering dienen vooral de commissies te laten zien wat de ontwikkelingen zijn.
Secretariële ondersteuning van de commissies is gewenst en die stelt het bestuur ter beschikking via het secretariaat.
6) Financiën
Marlies Schijven, de penningmeester, geeft een uitleg.
Postbank/ING perikelen het bleek erg lastig te zijn om een bankrekening voor de DSSH te krijgen. Uiteindelijk is het gelukt. We zijn financieel gezond. Belangrijkste inkomsten zijn momenteel de sponsors en de contributie van de leden,
De leden vinden het verstandig om een kascommissie samen te stellen. Deze kascommissie kan de penningmeester formele decharge verlenen.
– E.J. Hartog, Erasmus MC heeft zich gemeld voor de kascommissie.
7) Bijeenkomst najaar 2009 in Utrecht
De datum van de naajaarsvergadering is nog niet bekend. De locatie is: Utrecht.
8) Symposium voorjaar 2010
Zie boven.
Namens het bestuur:
F. Delbressine, secretaris.

 

Congres 2024

Kalender

7&8 maart 2024
DSSH Congres

15 maart 2023
DSSH Experience Day

9 September 2022
DSSH Congres

21 april 2021
DSSH Congres