HomeNotulenNotulen 4e bijeenkomst DSSH

Notulen 4e bijeenkomst DSSH

  ‹ terug naar overzicht

Notulen vergadering DSSH, d.d. 25-09-2008  OpeningVoorzitter Guid Oei opent de vergadering en heet iedereen welkom. notulen 3e bijeenkomst DSSHDe notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd. mededelingen bestuur

Jan de JongeJan heeft een prestigieus hoofredacteurschap van een Internationaal tijdschrift geaccepteerd. Daarom heeft hij de functie van secretaris van de DSSH neergelegd.     

Conferenties

·         De SESAM conferentie in 2009 is in Mainz.

·         De SSH conferentie is in januari 2009 in Orlando.

·         De SESAM conferentie in 2010 wordt gehouden in Groningen.

Openen bankrekening

Het bestuur probeert een bankrekening te openen bij de Postbank zodat de contributies kunnen worden geïnd.  Inmiddels is de Postbank 6 maal de ingediende stukken kwijtgeraakt.  Er wordt nog eenmaal geprobeerd om een rekening te openen bij de Postbank. Daarna krijgen alle leden een verzoek tot betaling van de contributie.

Voorstellen nieuwe secretaris: Frank DelbressineFrank Delbressine stelt zich voor. Hij werkt voor de faculteit Industrial Design van de Technische Universiteit Eindhoven. Hij heeft Werktuigbouwkunde gestudeerd en is daarna gepromoveerd tot doctor in de Werktuigbouwkunde. Hij doet onderzoek naar medische simulatie aan de faculteit Industrial Design van de TU/e. Frank zal de functie van secretaris gaan vervullen binnen de DSSH. Samenwerking DSSH en NVMO

De NVMO heeft belangstelling voor simulatie. De NVMO is groter dan de DSSH. Voorgesteld wordt voor de samenwerking een personele unie dat houdt in:

1.      Het bestuur van de DSSH neemt zitting in de werkgroep Skills & simulatie van de NVMO.

2.      Een gecombineerd lidmaatschap.

a.       Leden van de DSSH zijn dan tevens lid van de NVMO.

b.      De leden krijgen automatisch het tijdschrift van de NVMO en extra mogelijkheden voor ons om simulatie artikelen te publiceren.

c.       Totale contributie is €100. De verdeling van de contributie is 40€ voor de DSSH en 60€ voor de NVMO.

3.      Een gezamenlijke najaarsvergadering. Dat betekent voor de NVMO leden een laagdrempelige toegang tot simulatie kennis. De leden gaan akkoord met het voorstel van het bestuur tot samenwerking. In oktober moet de ledenvergadering van de NVMO besluiten.

Commissie onderwijsFedde Scheele deelt mee dat de commissie iets op papier aan het zetten is. Commissie accreditatie en standaardisatieMarlies Schijven meldt dat er opstart problemen zijn. Er is een actieve voorzitter van de commissie nodig. Er zal een vergadering worden belegd om de activiteiten op te starten. Commissie wetenschapEr worden actieve leden gezocht dit laatste ook in verband met onze relatie met de NVMO. Er is een overzicht nodig van de onderzoeksactiviteiten in Nederland. Jenny Dankelman zal het voorzitterschap van de commissie wetenschap op zich nemen en de kar gaan trekken. Commissie PR en communicatieVoorgesteld word om het web intensiever te gebruiken. Voorgesteld wordt om alle publicaties op de website te plaatsen. Verder wordt voorgesteld om alle events, zoals congres aankondigingen, op de website te plaatsen en niet iedereen een mail te sturen. Ook een agenda op de website zou wenselijk zijn. Vanaf heden kunnen leden op het forum met elkaar gaan discussiëren: www.dssh.nl/forum VoorjaarscongresHet voorjaarscongres wordt gehouden 13 maart 2009 aan de Wilhelminakade te Rotterdam de optie op deze locatie wordt genomen. Er zal dan de gelegenheid gegeven worden de brugsimulator te bezoeken. Er wordt gevraagd of het mogelijk is  deze meeting te koppelen met de NVMO promovendi dag.

 

Congres 2024

Kalender

7&8 maart 2024
DSSH Congres

15 maart 2023
DSSH Experience Day

9 September 2022
DSSH Congres

21 april 2021
DSSH Congres