HomeNieuwsarchiefNajaarsbijeenkomst 2008

Najaarsbijeenkomst 2008

  ‹ terug naar overzicht

De najaarsbijeenkomst van de DSSH heeft plaatsgevonden op 25 september 2008 in het UMC Utrecht.

13.00 – 13.30 uur : ontvangst met koffie en cake13.30 – 14.00 uur : ledenvergadering DSSH 

agenda ledenvergadering:  

opening
notulen 3e bijeenkomst DSSH
mededelingen bestuur
voorstellen nieuwe secretaris: Frank Delbressine
samenwerking DSSH en NVMO
commissie onderwijs
comissie accreditatie en standaardisatie
commissie wetenschap
commissie PR en communicatie
voorjaarscongres
rondvraag

14.30 – 16.30 uur : voordrachten door jonge onderzoekers over diverse onderwerpen: o.a. evaluatie endoscopische simulatoren, ontwikkeling bevallingssimulator, evidence based team training, camera observaties teamsamenwerking 

Onderzoekers sessie najaarsvergaderingIn de onderzoekers sessie op de najaarsvergadering wordt aandacht geschonken aan nieuw onderzoek dat plaatsvindt in Nederland op het gebied van medische simulatie. De promovendi krijgen de kans om u een blik te gunnen in de voortgang van hun onderzoek. De onderzoekers zullen hun eerste resultaten laten zien en staan open voor feedback. De bedoeling van de sessie is om laagdrempelig met elkaar van gedachten te wisselen over de inhoud van het onderzoek. Door veel en vaak met elkaar open te discussiëren over het onderzoek dat in Nederland op simulatiegebied plaatsvindt hopen we een forum te creëren waar nieuwe ideeën een vruchtbare bodem zullen vinden om tot bloei te kunnen komen. Wellicht zullen op die wijze ook samenwerkingsverbanden gevormd kunnen worden die leiden tot succesvolle subsidie aanvragen en goed wetenschappelijk onderzoek. Op de onderzoekers sessie van de najaarsvergadering van 2008 zal worden gesproken over diverse onderwerpen. Het zal onder andere gaan over de technische ontwikkeling  van nieuwe simulatoren, de onderwijskundige evaluatie van bestaande simulatoren, evidence based onderzoek naar de effectiviteit van simulatie training en video observatie van teams.

16.45 – 17.30 uur : keynote lecture: Professor Fedde Scheele

“Stimulatie van simulatie: hoe krijgen we de gezondheidszorg aan het trainen”

17.30 – 19.00 uur : fileborrel 

 

Congres 2024

Kalender

7&8 maart 2024
DSSH Congres

15 maart 2023
DSSH Experience Day

9 September 2022
DSSH Congres

21 april 2021
DSSH Congres