HomeCommissiesCommissies

Commissies

  ‹ terug naar overzicht

Commissie Accreditatie en Standaardisatie: Ontwikkelen van discipline-overstijgende standaardisatie en accreditatie van training en toetsing op het gebied van medische simulatie. Bevorderen van samenwerking tussen de beroepsverenigingen met betrekking tot regelgeving. Inhoud geven aan het programma van het jaarlijkse DSSH congres. 

Voorzitter van deze commissie: Dr. P.A.J. (Pieter) Borg; email p.borg[at]mumc.nl

Commissie Serious Gaming: Borgen en afstemmen van initiatieven en activiteiten aangaande Serious Gaming in de gezondheidszorg. Bevorderen van de samenwerking tussen technici,  ICT-ers, de Gaming community, onderwijskundigen en (para-) medici in de gezondheidszorg. Inhoud geven aan het wetenschappelijk programma van het jaarlijkse DSSH congres.

Voorzitter van deze commissie: Dr. A.S. (Alma) Schaafstal; email: alma.schaafstal[at]gmail.com 

Commissie Onderwijs: Borgen van de kwaliteit van het medisch onderwijs van de vereniging en bevorderen van de samenwerking tussen simulatiespecialisten en onderwijskundigen. Inhoud geven aan het programma van het jaarlijkse DSSH congres.

Voorzitter van deze commissie: Mr. drs. L.E. (Ludmilla) Garmers; email: l.e.garmers[at]mca.nl

Commissie Wetenschap: Borgen van het wetenschappelijk karakter van de vereniging en bevorderen van de samenwerking tussen technici, onderwijskundigen en medewerkers gezondheidszorg. Inhoud geven aan het wetenschappelijk programma van het jaarlijkse DSSH congres.

Voorzitter van deze commissie:  Dr. ir. G.J.M. (Gabrielle) Tuijthof; email: g.j.m.tuijthof[at]tudelft.nl

Indien u belangstelling heeft om actief bij te dragen aan de activiteiten van één van deze commissies, bent u van harte welkom. U kunt direct contact opnemen met de voorzitter van de betreffende commissie; of door een email sturen aan: commissies[at]dssh.nl
De DSSH ondersteunt actief de vergaderingen van de commissies door een bijdrage. Wilt u een vergadering beleggen, dan leest u hier de voorwaarden voor ondersteuning. 

 

 

 

Congres 2024

Kalender

7&8 maart 2024
DSSH Congres

15 maart 2023
DSSH Experience Day

9 September 2022
DSSH Congres

21 april 2021
DSSH Congres