HomeBestuur en CommissiesKascommissie

Kascommissie

 
Doelstellingen kascommissie DSSH De commissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten met toelichting en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

Anique Bellos-Grob

Marleen Groenier

dr. Henk Schreuder

 

DSSH Congres

12de DSSH congres
18 maart 2020, Maastricht UMC+

Kalender

9 november 2019
Zorgen voor teamnetwork

18 maart 2020
DSSH congres