HomeBestuur en Commissies

Bestuur en Commissies

 

Indien u belangstelling heeft om actief bij te dragen aan de activiteiten van één van deze commissies of in het bestuur, bent u van harte welkom. U kunt voor meer informatie mailen naar secretariaat@dssh.nl.

De vereniging Dutch Society for Simulation in Healthcare – DSSH- is opgericht in juni 2007; en heeft als doel:

Het bevorderen van de ontwikkeling en toepassing van Simulatie en ‘Serious Gaming’ ten behoeve van patiëntveiligheid, onderwijs, training, wetenschappelijk onderzoek en kwaliteitsmanagement in de gezondheidszorg.

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

Commissie Onderwijs & accreditatie : Borgen van de kwaliteit van het medisch onderwijs van de vereniging en bevorderen van de samenwerking tussen simulatiespecialisten en onderwijskundigen. Ontwikkelen van discipline-overstijgende standaardisatie en accreditatie van training en toetsing op het gebied van medische simulatie. Bevorderen van samenwerking tussen de beroepsverenigingen met betrekking tot regelgeving. Inhoud geven aan het programma van het jaarlijkse DSSH congres.

Voorzitter van deze commissie: Dr. U. (Uli) Strauch; email: u.strauch@mumc.nl

Commissie Serious Gaming: Borgen en afstemmen van initiatieven en activiteiten aangaande Serious Gaming in de gezondheidszorg. Bevorderen van de samenwerking tussen technici,  ICT-ers, de Gaming community, onderwijskundigen en (para-) medici in de gezondheidszorg. Inhoud geven aan het wetenschappelijk programma van het jaarlijkse DSSH congres.

Voorzitter van deze commissie: Dr. M. (Mary) Dankbaar email: m.dankbaar@erasmusmc.nl

Commissie Wetenschap: Borgen van het wetenschappelijk karakter van de vereniging en bevorderen van de samenwerking tussen technici, onderwijskundigen en medewerkers gezondheidszorg. Inhoud geven aan het wetenschappelijk programma van het jaarlijkse DSSH congres.

Voorzitter van deze commissie: Drs. M. (Marinka) Hol; email: m.l.hol@amc.uva.nl

Kascommissie: De commissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten met toelichting en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

De DSSH ondersteunt actief de vergaderingen van de commissies door een bijdrage. Wilt u een vergadering beleggen, dan leest u hier de voorwaarden voor ondersteuning

 

DSSH Congres

12de DSSH congres
18 maart 2020, Maastricht UMC+

Kalender

9 november 2019
Zorgen voor teamnetwork

18 maart 2020
DSSH congres