HomeNieuwsarchief1e bijeenkomst DSSH

1e bijeenkomst DSSH

  ‹ terug naar overzicht

De eerste bijeenkomst van de DSSH heeft plaatsgevonden op 5 juni 2007 in vergadercentrum Hoog Brabant in Utrecht. Bij deze bijeenkomst waren 35 personen aanwezig met veel verschillende achtergronden: chirurgen, gynaecologen, anaesthesiologen, onderwijskundigen, ingenieurs, bestuurders, psychologen, verloskundigen, paramedici e.a. 

Het was een zeer constructieve bijeenkomst waarbij, door diversie sprekers, het belang van simulatie in de gezondheidszorg werd belicht. Er bleek veel draagvlak te bestaan voor het oprichten van een vereniging in Nederland die gericht is op het bevorderen van onderzoek, uitwisselen van kennis en ervaring op gebied van simulatie tijdens en na de opleiding van professionals in de gezondheidszorg. Hierbij zal samengewerkt worden met het recent op initiatief van de Nederlands Federatie van Universitaire centra (NFU) opgerichte platform Skills & Simulation. Het is mogelijk dat het platform vooral een bestuurlijk overlegorgaan zal zijn, terwijl de DSSH meer een netwerkfunctie zal krijgen. De DSSH zal een geaffilieerde vereniging worden van de Society in Europe for Simulation Applied to Medicine (SESAM). Sesam is geaffilieerd met de Amerikaanse Society for Simulation in Healthcare (SSH).

De volgende bijeenkomst van de DSSH is vastgesteld op dinsdag 25 september van 16 tot 19 uur in vergadercentrum Hoog Brabant in Utrecht. Tijdens die vergadering zal een bestuur worden gekozen en commissies worden samengesteld.

Op 3 april 2008 is het eerste symposium van de DSSH gepland in Veldhoven.

 

DSSH Congres

12de DSSH congres
18 maart 2020, Maastricht UMC+

Kalender

9 november 2019
Zorgen voor teamnetwork

18 maart 2020
DSSH congres