HomeNieuwsNieuwsbrievenJuni 2019

Juni 2019

 

Nieuwsbrief 39 DSSH, juni 2019

Nieuws

Aankondigingen

Nieuws

DSSH nieuwsbrief nieuwe stijl met gastredacteuren
Door: Marleen Groenier, bestuurslid DSSH

In deze nieuwsbrief presenteert de DSSH een primeur: een deel van de nieuwsbrief is samengesteld door een gastredactie! Als gastredacteur van de DSSH nieuwsbrief krijgt een simulatiecentrum de gelegenheid zich te presenteren aan de DSSH leden en geïnteresseerden. Nieuwe ontwikkelingen, speciale evenementen of andere nieuwsberichten worden door de gastredactie ingebracht.

Deze eerste editie van de nieuwsbrief ‘nieuwe stijl’ is de gastredactie in handen van het team van het simulatiecentrum van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Op uitnodiging van het DSSH bestuur en onder leiding van Gerda Croiset en Jaap Tulleken hebben zij een aantal items voor u gemaakt om de veelzijdigheid van hun centrum te laten zien. Wij wensen u veel leesplezier!

Heeft u ook interesse om als gastredacteur een deel van de DSSH nieuwsbrief samen te stellen? Neem dan contact op met Marleen Groenier (m.groenier@utwente.nl). Het DSSH bestuur zal in overleg afstemmen of een gastredactie mogelijk is en welke invulling er gegeven wordt aan de nieuwsbrief. Het DSSH bestuur behoudt het recht om teksten aangeleverd door de gastredactie waar nodig aan te passen of te weigeren.

Editorial
Door: prof. dr. Gerda Croiset, prodecaan Onderwijs en Opleiding en voorzitter DB van het Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiding
Onlangs ben ik weer begonnen met pianospelen. Het viel me op dat ik telkens het hele stuk speel als ik oefen. En dat ik dan geneigd ben om moeilijke passages een beetje weg te moffelen. Niet doen, maande de pianoleraar mij. Pak juist dat moeilijke stuk eruit en ga ermee aan de slag. Pas dan ontdek je echt hoe moeilijk het is én hoe je die moeilijkheden kunt overwinnen.

Zo is het ook in de zorg. Bij pianospelen gaat het “slechts” om de samenwerking tussen linker- en rechterhand, in de zorg gaat het vaak om de samenwerking tussen meerdere mensen met verschillende professies! Meestal verloopt die samenwerking uitstekend. Maar soms zie je dat het moeilijk wordt. Of ontdek je achteraf dat het maar net goed ging. Simulatie kan ons helpen om juist die moeilijke stukken eruit te lichten en extra aandacht te geven.

Bovendien kan simulatie bijdragen aan het voorkomen van risicovolle situaties. We kunnen aangepaste werkwijzen of protocollen eerst in een gesimuleerde omgeving uitproberen. Zeker in situaties waarin meerdere disciplines van verschillende afdelingen samenwerken kan dat zinvol zijn.

Gelukkig beschikken we in het UMCG over veel kennis en ervaring op het gebied van simulatie- en vaardigheidsonderwijs en over fantastische faciliteiten. Juist in deze tijd waarin er zo veel op de zorg af komt, is dat broodnodig. Denk alleen maar aan de toenemende aandacht voor patiëntveiligheid en de groeiende complexiteit van zorg. Maar die expertise en faciliteiten waren wel verspreid over meerdere locaties plekken en afdelingen

In 2018 bundelde het UMCG daarom de expertise rond simulatie- en vaardigheidsonderwijs in het programma WEBSTER (Wenckebach Simulation Center for Training, Education & Research). Het doel is het tot stand brengen van een expertisecentrum. We willen synergie creëren. De komende jaren zullen uitwijzen of die synergie ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Een van de manieren om dat te bevorderen is het onderzoek naar de best mogelijke vormen van simulatie- en vaardigheidsonderwijs. Daarbij kan LEARN (Lifelong Learning, Education & Assessment Research Network) een belangrijke rol spelen. LEARN onderzoekt het gezondheidszorgonderwijs en draagt bij aan het verbeteren ervan.

We streven ernaar dat WEBSTER de komende jaren uitgroeit tot een expertisecentrum dat regionaal, nationaal en wat mij betreft ook internationaal simulatie- en vaardigheidsonderwijs op de kaart zet. Voor meer patiëntveiligheid, betere zorg en beter onderwijs.

Henk ten Cate Hoedemaker: “Snijden is het allerleukst.”
Door: Henk Ten Cate Hoedemaker, medisch coördinator skills center (tot 1 augustus 2019)

Veranker het gebruik van een skillscenter in het curriculum. Voordat je een laparoscopie mag doen, moet je eerst aan kunnen tonen dat je in het skillscenter voldoende basisvaardigheden hebt verworven.

Het skillscenter, het verhaal van “the carrot and the stick”
Vooropgesteld. Simulatie in medisch onderwijs is een míddel. Geen doel. Maar feit is: het skillscenter in het UMCG werd in de opleiding tot chirurg te weinig gebruikt. Ons doel is niet dat het skillscenter 100% bezet is. Ons doel is dat de assistenten vaardig zijn. Je wilt dat ze, als ze aan tafel staan in de OK, de basisvaardigheden goed beheersen. Immers, pas als je beschikt over “total confidence” over je basistechniek kun je echt iets leren tijdens zo’n ingreep.

Helaas. In de praktijk hebben assistenten vaak weinig  tijd om naar het skillscenter te gaan om te oefenen. Ze zijn onontbeerlijk voor een adequate bedrijfsvoering.

Snijden is het allerleukst
Wat ook niet helpt om assistenten naar het skillscenter te lokken is dat ze veel liever in de OK zijn om te opereren dan in het skillscenter om een middagje oefenen. Snijden vinden ze gewoon het allerleukste. Dat begrijp ik wel. Er is overigens ook niets mis met het leren opereren in het leermeester-gezel-model mits de docent gemotiveerd en bekwaam is om zo op te leiden. Simulatie-onderwijs kan hierbij helpen. [lees meer …]

Roelie Sitepu en Albert Jan Klein Ikkink: leren van kritische situaties
Door: Roelie Sitepu en Albert Jan Klein Ikkink

In een simulatietraining of in de praktijk: stimuleer elkaar om even stil te staan bij een kritische situatie om ervan te leren. Of het nu wel of niet goed ging, je kan van elke dag leren en de patiëntenzorg nog beter maken. In de STAP-training leren deelnemers hoe ze een debriefing kunnen leiden.

Bewust bekwaam
In 2019 wordt alweer de 25e STAP cursus gegeven. Bovendien biedt het Wenckebach Instituut dan ook een STAP-training die zich richt op Team Resource Management STAP staat voor Simulation-based Teaching And Practice.

Roelie Sitepu en Albert Jan Klein Ikkink zijn allebei consulent en trainer simulatieonderwijs en teamtrainingen bij het Wenckebach Skills Center. Ze verzorgen onder meer de STAP-training, een train-de-trainer-cursus waarin aspirant-trainers leren hoe ze simulatie-onderwijs effectief kunnen inzetten.

Vrijwel alle aspirant-trainers in de STAP-training verzorgen dit soort trainingen naast hun gewone werk. Ze hebben meestal geen didactische achtergrond. De training richt zich helemaal op het didactische aspect van simulatie-onderwijs. Hoe creëer je een goed leerklimaat? En wat wil je iemand leren? En: hoe maximaliseer je het leren tijdens een debriefing? [lees meer …]

Laurens Reinke: onderzoek en innovatie
Door: Laurens Reinke, manager Research & Development UMCG Wenckebach Skills Center

Een modern skillscenter leent zich uitstekend voor onderzoek en zorginnovatie. Zeker als het gaat om de human factor. In het programma WEBSTER bundelt het UMCG de expertise op het gebied van simulatietrainingen.

Moduleren van complexiteit

Wat manage je precies?
Mijn werk betreft drie terreinen. Allereerst ben ik verantwoordelijk voor de trainingen die we ontwikkelen naar aanleiding van calamiteiten of bijna-calamiteiten op de afdeling, of voor onderzoeksdoeleinden. In de tweede plaats stuur ik het onderzoek aan dat we doen naar het effect van trainingen in het skillscenter en daarbuiten. En in de derde plaats manage ik de onderzoeksprojecten die hier plaatsvinden. Simulatie is daarbij het middel om een klinisch of technisch relevante vraag te beantwoorden. Ons skillscenter functioneert dan in feite als een laboratorium.

Om wat voor projecten gaat dat?
We hebben hier controle over een groot aantal variabelen, en kunnen zo de complexiteit en de “fidelity” moduleren. We kunnen een eenvoudige praktijksituatie nabootsen waar we vervolgens telkens desgewenst een extra laag complexiteit aan toevoegen. En we beschikken natuurlijk over veel expertise en ervaring in het opzetten van deze simulaties. Samen met de medische afdelingen van het UMCG ontwikkelen we onderzoeksprojecten die aansluiten bij de ambitie van WEBSTER (Wenckebach Simulation Center for Training, Education & Research). We zijn bijvoorbeeld betrokken bij onderzoek op de afdelingen zelf, waar we het leereffect van training op de werkplek bestuderen en waar we het effect van de ‘human factor’ op prestaties meten.’ [lees meer …]

De specialist aan het woord over de human factor
Door: prof. dr. Jaap Tulleken, internist-intensivist en programmaleider van WEBSTER (Wenckebach Simulation Center for Training, Education & Research)

Zorg is mensenwerk. Maar we weten nog steeds heel weinig van die menselijke factor. Hoe komt het dat een overdracht soms beter verloopt dan anders? Dergelijke vraagstukken onderzoekt de afdeling Intensive Care van het UMCG in het skillscenter. Want research is het fundament van vernieuwing. 

De “Human factor” onderzocht
Hoe verloopt een medische overdracht op de IC precies? Hoe zou die overdracht beter kunnen? Kan je leiderschap in acute situaties aanleren? Wat doet vermoeidheid ten gevolge van  nachtdiensten met je functioneren? En werkt een powernap dan? Vragen waar de Intensive Care van het UMCG en de faculteit der Letteren van de RUG de komende jaren een antwoord op proberen te vinden. Onder meer met behulp van simulatie in het skillscenter.

Internist-intensivist professor dr. Jaap Tulleken, programmaleider van WEBSTER (Wenckebach Simulation Center for Training, Education & Research): ‘Er is nog veel te ontdekken over  de rol die de “human factor” speelt binnen de zorg. Simulatie kan helpen om die rol te onderzoeken.’

Simulatie is als onderwijsvorm natuurlijk volstrekt ingeburgerd. En inmiddels beschikken veel ziekenhuizen en andere instellingen over een skillscenter waar met behulp van simulatie professionals veilig en efficiënt kunnen oefenen. Ook het UMCG beschikt al jaren over een goed geoutilleerd skillscenter. Professionals kunnen er in alle rust hun technische vaardigheiden en de “soft skills” trainen. Het skillscenter kan echter ook gebruik worden als laboratorium om onderzoek te doen. Bijvoorbeeld naar die “human factor”.

Human factor
‘Een ziekenhuis is een complexe en dynamische werkomgeving. De kwaliteit en veiligheid van de zorg is afhankelijk van het goed functioneren van ieder teamlid afzonderlijk en van het team als geheel; van ieder onderdeel van de organisatie. De gezondheidszorg is mensenwerk en daardoor per definitie kwetsbaar. Hoe banaal het ook klinkt, de ene dag functioneert iemand gewoon beter dan de andere dag. De variabiliteit van die “human factor”, daar weten we gewoon nog veel te weinig van. Veilige en kwalitatief hoogwaardige zorg staat of valt met ons begrip van die variabiliteit.’ [lees meer …]

Nieuws vanuit de SSiH: A virtual solution for CPR training
Van de Society for Simulation in Healthcare:

“Technology is being used to help save lives with virtual reality lessons cutting down the time it takes to train Victorians in CPR. St John Ambulance, in partnership with Start VR, on Tuesday launched the Australia-first virtual reality service which reduces training time by 75 per cent. Training session that previously lasted half a day, can be completed within an hour.” [lees meer …]

Nieuw adres DSSH secretariaat
De contactgegevens van het DSSH secretariaat zijn gewijzigd:

Secretariaat Dutch Society for Simulation in Healthcare DSSH
Maastricht UMC+ / Simulatiecentrum
P. Debyelaan 25
6229 HX Maastricht
The Netherlands

+31 (43) 387 5946
secretariaat@dssh.nl

Nieuws vanuit NEO-PED
Na de succesvolle bijeenkomst tijdens het DSSH congres in maart jongstleden is de volgende bijeenkomst van het Neoped netwerk gepland. In het najaar komt het Neoped netwerk weer bijeen, deze keer bij het RadboudUMC te Nijmegen. Op de agenda staat onder andere de professionalisering van pediatrisch en neonataal simulatie onderwijs.

Voor meer informatie over Neoped kunt u contact opnemen met het DSSH secretariaat, mw. Vossen: secretariaat@dssh.nl

Wetenschapscommissie: literatuur highlight
Door: Jan Klabbers
Bij deze de bespreking van twee artikelen. Ze brengen – vanuit verschillende oogmerken en referentiekaders – het belang van interactieve leeromgevingen onder de aandacht. Simulaties zijn daar op een bepaalde manier in ondergebracht. Ze demonstreren ook, dat het ontwerp van medische simulaties slechts de eerste stap is in het ontwerpen en benutten van dergelijke leeromgevingen in het onderwijs en verdere beroepspraktijk.  Het verbeteren van de handelingsbekwaamheid betekent volgens Söderström c.s. – in navolging van Schön – bij de deelnemers het oproepen van een combinatie van ‘knowing-in-action, reflection-on-action & reflection-in-action”.  Kyaw Tun brengt onder de aandacht, dat een betrouwbare weergave van een medische simulatie (fidelity) niet betekent, dat deze een volledige en geheel valide replicatie van de werkelijkheid hoeft te zijn zoals bijvoorbeeld in de fysica het geval is.  Volstaan kan worden met een 3-dimensioneel model, dat bestaat uit drie assen:  patient, klinisch scenario en de faciliteiten voor de zorg. Het positioneren van een simulatie in die 3-D ruimte geeft voldoende houvast bij het bepalen van de realiteitswaarde van de  simulatie voor educatieve doeleinden.

In combinatie bieden beide publicaties interessante perspectieven voor het verder bouwrijp maken van dit nog jonge onderwijsterrein en voor het ontwerpen van interactieve leeromgevingen op basis van medische simulaties en spellen. Ze sluiten aan bij de strekking van de hoofdstukken 3 en 6 van mijn boek: “The magic circle: principles of gaming & simulation”.

Promotieondersteuning
Je komt in aanmerking voor een ondersteunende bijdrage van de DSSH als je promoveert! Hieraan zijn enkele voorwaarden verbonden.

Alleen DSSH leden die minimaal één jaar lid zijn van de vereniging kunnen een aanvraag hiervoor indienen;
Jouw proefschrift moet een duidelijke betrekking hebben op, of relatie hebben met, het doel van de DSSH:

Het bevorderen van de ontwikkeling en toepassing van Simulatie en ‘Serious Gaming’ ten behoeve van patiëntveiligheid, onderwijs, training, wetenschappelijk onderzoek en kwaliteitsmanagement in de gezondheidszorg.

Het bestuur van de DSSH beoordeelt of jouw proefschrift in aanmerking komt; en bepaalt tevens de hoogte van de bijdrage. De hoogte van de bijdrage is gemaximeerd op €250.-

Denk je dat je in aanmerking komt? Stuur dan je verzoek samen met de inhoudsopgave en publicatielijst van de artikelen uit je proefschrift o.v.v. jouw lidmaatschapsnummer naar secretariaat@dssh.nl

Indien uw aanvraag wordt gehonoreerd dan wordt je gevraagd een afbeelding van de voorkant van uw proefschrift plus een samenvatting van je proefschrift toe te sturen. Bovendien ga je akkoord dat de afbeelding van de voorkant van jouw proefschrift en de samenvatting van jouw proefschrift via de website worden gepubliceerd. Pas na ontvangst hiervan kan worden overgaan tot betaling.

Aankondigingen

We are honoured to invite you to the 25th SESAM Annual Meeting that will be held in Glasgow, Scotland from June 12-14 2019.

The SESAM 2019 Annual Meeting will offer a variety of engaging keynote lectures and state-of-the-art sessions, along with a selection of educational workshops.

The medical exhibition provides a great opportunity to connect with exhibiting companies and see the latest products and technology.

We hope to see you in Glasgow!

Maastricht University organizes the 12th International Cognitive Load Theory Conference. The ICLTC is a meeting place where researchers in cognitive load theory can inspire each other and share knowledge about further developments of the theory. The theme for this year is: Cognitive Load Theory in health professions education. Early bird registration is open until April 28.
For more information on the conference, please visit: https://www.icltc2019.org/

The AMEE Conference provides an opportunity for all with an interest in medical and health professions education to meet together to hear about what’s new in the area, to share ideas and to network with colleagues from around the world.

Featured Topics:
The patient as educator; Activity Theory and the facilitation of learning; Threshold concepts; The continuum of education

GNSH 2019 Summit

August 29-31, 2019

Hilton Vienna Plaza
11 Schottenring
Wien, Wien 1010
Austria, 01 313900

Click Here to Register
(code: GNSH2019)

The GNSH Board of Directors invites you to register for the GNSH 2019 Summit.

SAVE THE DATE! 7 NOVEMBER 2019

Platform met inspirerende good practices over de toepassing van CRM in de zorg.

Het NVMO Congres 2019 zal plaatsvinden op 21 en 22 november, niet in het vertrouwde Hotel Zuiderduin, maar, zoals hoofdorganisator Karen Stegers aan het eind van het congres 2018 meedeelde, in het World Trade Centre/Postillion Convention Centre in hartje centrum Rotterdam.
Terug naar boven
Copyright © 2019 DSSH, All rights reserved.

Our mailing address is:
secretariaat@dssh.nl

This email was sent to e.z.barsom@amc.uva.nl
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Dutch society for simulation in healthcare · P. Debyelaan 25 · Maastricht, Nederland 6229 HX · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp

 

DSSH Congres

12de DSSH congres
18 maart 2020, Maastricht UMC+

Kalender

9 november 2019
Zorgen voor teamnetwork

18 maart 2020
DSSH congres