HomeGrants

Grants

 

DSSH Grants

De Dutch Society for Simulation in Health Care bestaat dit jaar 10 jaar. Om dit lustrum te vieren zullen er 2 grants beschikbaar gesteld worden: de DSSH Travel Grant en de DSSH International Research Grant.

DSSH International Research Grant
De DSSH International Research Grant bedraagt 2000 Euro en heeft als doel de stimulatie van samenwerking met een buitenlands expertisecentrum en zo de expertise in het eigen centrum te vergroten. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling van deze beurs een congres of cursus  te bezoeken.

DSSH Travel Grant
De DSSH Travel Grant bedraagt 1000 Euro en heeft als doel een bijdrage te leveren aan de wetenschappelijke ontwikkeling van jonge onderzoekers. Deze Travel Grant is bedoeld voor het bezoeken van een cursus of  congres.

Kandidaten die voor deze prijzen in aanmerking willen komen wordt verzocht om voor 1 december 2017 een beschrijving van hun onderzoek (max 4xA4)in te sturen naar dsshwetenschap@gmail.com

Uiterlijk 15 februari 2018 zullen de inzenders schriftelijk over de uitslag worden ge├»nformeerd. Tijdens het DSSH congres op 14 maart 2018 worden de prijzen aan de winnaars uitgereikt. Van de winnaars verwacht dat zij aanwezig zijn om de prijs in ontvangst te nemen en daarbij een korte presentatie van hun onderzoek tijdens het congres verzorgen.
 

Aan te leveren documenten voor de International research grant: 

Aan te leveren documenten voor DSSH travel grant

De aanvrager dient aan de volgende eisen te voldoen:

 

DSSH Experience Day 2023

Kalender

15 maart 2023
DSSH Experience Day

9 September 2022
DSSH Congres

21 april 2021
DSSH Congres