HomeFondsPromotie ondersteuning

Promotie ondersteuning

 

U komt wellicht in aanmerking voor een ondersteunende bijdrage van de DSSH als u promoveert ! Hieraan zijn enkele voorwaarden verbonden.

Alleen DSSH leden die minimaal één jaar lid zijn van de vereniging kunnen een aanvraag hiervoor indienen;

Uw proefschrift moet een duidelijke betrekking hebben op, of relatie hebben met, het doel van de DSSH hebben, te weten:

Het bevorderen van de ontwikkeling en toepassing van Simulatie en ‘Serious Gaming’ ten behoeve van patiëntveiligheid, onderwijs, training, wetenschappelijk onderzoek en kwaliteitsmanagement in de gezondheidszorg.

Het bestuur van de DSSH beoordeelt of uw proefschrift in aanmerking komt; en bepaalt tevens de hoogte van de bijdrage. De hoogte van de bijdrage is gemaximeerd op €250.-

Denkt u dat u in aanmerking komt? Stuur dan uw verzoek samen met de inhoudsopgave en publicatielijst van de artikelen uw proefschrift o.v.v. uw lidmaatschapsnummer naar secretariaat@dssh.nl

Indien uw aanvraag wordt gehonoreerd dan dient u een afbeelding van de voorkant van uw proefschrift plus een pdf van de samenvatting van uw proefschrift te sturen. U gaat ermee akkoord dat de afbeelding van de voorkant van uw proefschrift en de samenvatting van uw proefschrift via de website gepubliceerd worden. Pas na ontvangst hiervan kan worden overgaan tot betaling.

 

 

DSSH Congres

12de DSSH congres
18 maart 2020, Maastricht UMC+

Kalender

9 november 2019
Zorgen voor teamnetwork

18 maart 2020
DSSH congres