HomeCommissie Serious GamingCommissie Serious Gaming

Commissie Serious Gaming

  ‹ terug naar overzicht

Commissie Serious Gaming: Borgen en afstemmen van initiatieven en activiteiten aangaande Serious Gaming in de gezondheidszorg. Bevorderen van de samenwerking tussen technici,  ICT-ers, de Gaming community, onderwijskundigen en (para-) medici in de gezondheidszorg. Inhoud geven aan het wetenschappelijk programma van het jaarlijkse DSSH congres.

Voorzitter van deze commissie: Dr. A.S. (Alma) Schaafstal; email: alma.schaafstal[at]gmail.com 

 

DSSH Congres 2021

Kalender

21 april 2021
DSSH Congres

9 november 2019
Zorgen voor teamnetwork

18 maart 2020
DSSH congres