HomeNieuwsKeynote speaker Guid Oei benoemd tot officier in de Orde van Oranje Nassau

Keynote speaker Guid Oei benoemd tot officier in de Orde van Oranje Nassau

  ‹ terug naar overzicht

De heer Prof. Dr. S.G. (Guid) Oei (56) is vanwege zijn zeer belangrijke inzet en verdiensten op het gebied van gynaecologie en verloskunde benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Letty Demmers reikt deze hoge Koninklijke Onderscheiding donderdag 16 november aan hem uit tijdens het congres van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie.

Prof. dr. S.G. Oei is als obstetrisch gynaecoloog sinds 1996 verbonden aan het Maxima Medisch Centrum (MMC) in Veldhoven. Hij is gespecialiseerd in auto-immuunziekten, trombose bij zwangerschap, foetale bewaking en de behandeling van vroege pre-eclampsie (zwangerschapsvergiftiging). Dr. Oei zet zich in om zwangerschap en geboorte veiliger te maken en hij initieerde en begeleidde diverse methoden voor zwangerschapsbewaking. Samen met de Technische Universiteit Eindhoven ontwikkelde hij simulaties voor multidisciplinaire teamtrainingen aan gynaecologen en verloskundigen. Hieruit ontstonden twee nieuwe bedrijven ter verbetering van de medische zorg.

De heer Oei was initiatiefnemer van het derdelijns centrum voor perinatologie (Obstetric High Care Unit: een high care-afdeling voor zwangeren). De organisatie van dit OHCU-concept vond navolging bij negen zorginstellingen die soortgelijke zorg leveren. Ook was hij één van de drijvende krachten achter de Neonatale Intensive Care Unit Zuid-Nederland in het MMC. De aanwezigheid van deze afdelingen is uniek in een niet-academisch ziekenhuis. Daarnaast was hij mede initiator van het Vrouw Moeder Kind Centrum, een uniek concept waarbij moeder en kind op één kamer worden verpleegd. Ook dit concept vindt inmiddels navolging in de rest van Nederland. Dr. Oei stond aan de wieg van het Nationaal Obstetrisch Consortium en de intensieve publiek-private samenwerking in het Impuls-project met de TU/e en Philips Healthcare. Dit laatste samenwerkingsverband omvat tientallen promovendi en experts. Daarnaast was hij opleider gynaecologie, opleider perinatologie en decaan aan de MMC Academy. Momenteel is hij hoofd van de afdeling Perinatologie.

Sinds 2003 is de heer Oei deeltijdhoogleraar ‘fundamentele perinatologie’ aan de Faculteit Elektrotechniek van de TU/e. Hij is hoofd van de onderzoeksgroep ‘fundamentele perinatale zorg’ en onderzoekt de zorg aan moeder en kind direct na de geboorte. Hij sloeg een brug tussen technici en medici in het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Hij is oprichter en voorzitter van de Technologische Onderzoeksgroep Perinatologie voor de analyse en bewerking van maternale, foetale en neonatale signalen onder fysiologische en pathofysiologische omstandigheden. Daarnaast werkte hij samen met de Makerere Universiteit in Kampala (Uganda) en de universiteiten van Sjanghai en Shijiazhuang waar

hij simulatietrainingen en sociaal geneeskundige projecten initieerde voor ziekenhuispatiënten. Bovendien begeleidde hij twintig promovendi en schreef meer dan 181 artikelen in gerenommeerde internationale wetenschappelijke tijdschriften waaronder The Lancet, de New England Journal of Medicine en de International Journal of Gynecology & Obstetrics.

Daarnaast ontplooide/ontplooit Prof. Dr. Oei de volgende, al dan niet aan zijn hoofdfunctie gerelateerde, activiteiten:

♦  Vrijwilliger bij, medeoprichter en bestuurslid van het Ronald McDonaldhuis Zuidoost- Brabant. Onder leiding van de heer Oei is een Ronald McDonaldhuis gerealiseerd op het terrein bij Máxima Medisch Centrum dat ook werd aangesloten bij de landelijke organisatie van Ronald McDonald Kinderfonds. De heer Oei zette hij zich in voor een sterke wederzijdse relatie tussen het Ronald McDonaldhuis en het ziekenhuis.

♦  Bestuurslid en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie. Dr. Oei was onder andere voorzitter van de werkgroep ‘perinatologie en maternale ziekte’ en voorzitter van de commissie ‘voortgangstoets’. Hij initieerde deze toetsing onder artsen-in-opleiding-tot-specialist en ontwikkelde de testen. Ook was hij voorzitter van diverse congressen voor gynaecologie. Als voorzitter initieerde hij de commissie ‘global network’ ter verbetering en coördinatie van de internationale kennisverspreiding. Ten slotte ontstond onder zijn leiding in Nederland de integrale geboortezorg.

♦  Oprichter en voorzitter van de Dutch Society for Simulation in Healthcare. Deze vereniging bevordert simulaties en ‘Serious Gaming’ ten behoeve van patiëntveiligheid, onderwijs, training en wetenschappelijk onderzoek in de gezondheidszorg. De organisatie speelt een groeiende rol in de opleiding van medici. Betrokkene initieerde o.a. de toetreding tot de Society for Simulation in Healthcare, de Nederlandse Verenigingen voor Medisch Onderwijs en de Society in Europe for Simulation Applied to Medicine. Momenteel is Prof. Dr. Oei voorzitter van de commissie ‘communicatie en public relations’ en erevoorzitter.

♦  Initiatiefnemer en oprichter van Medsim BV. Dit bedrijf is een onafhankelijk onderzoeks- en trainingscentrum voor de zorg. De organisatie verzorgt multidisciplinaire teamtrainingen met behulp van medische simulaties. Betrokkene wilde door middel van de trainingen de patiëntveiligheid vergroten en de zuigelingensterfte terugdringen. Hij ontwikkelde in samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven diverse simulatiemodellen.

♦  Mede-initiatiefnemer van Nemo Healthcare BV. Dit bedrijf ontwikkelt technologie voor elektrofysiologische zwangerschapsregistratie waardoor medici beschikken over hoogwaardige informatie ten behoeve van vroegtijdige diagnoses en interventies tijdens de zwangerschap. De heer Oei is nog actief als adviseur.

♦  Lid van het College Perinatale Zorg. Dit gremium zet zich in voor het terugdringen van de baby- en zuigelingensterfte in Nederland en de verbetering van kwaliteit van de geboortezorg. Dr. Oei zette zich in voor het overbruggen van de kloof tussen gynaecologen en verloskundigen.

♦  Initiatiefnemer en medeoprichter van de Stichting Training for Life (TFL). Deze organisatie (ANBI-status) probeert door simulatietrainingen in Afrika en China de moeder- en zuigelingensterfte tegen te gaan. De organisatie zet medische centra op in ontwikkelingslanden en leidt lokale medici en verpleegkundigen op. Daarnaast worden trainingscursussen verzorgd zodat het trainen van medische vaardigheden lokaal kan plaats vinden. De organisatie steunt hiermee de vierde en vijfde millenniumdoelstelling van de Verenigde Naties. De heer Oei ondersteunde onder andere de oprichting van het Mulago Hospital in Kampala (Uganda) waar 30.000 kinderen per jaar worden geboren en hij onderzoekt het effect van de trainingen. De medische centra worden momenteel uitgebreid in samenwerking met het Ministry of Health en de WHO. In Shijiazhuang (China) werd een TFL-centrum opgezet en er worden gesprekken gevoerd met ziekenhuizen in Kenia en enkele Latijns- Amerikaanse landen. De heer Oei zet zich ook in voor de fondsenwerving.

♦ Voorzitter van de Stichting Gynaecologiecongres en mede-initiatiefnemer van de Society in Europe for Simulation Applied to Medicine.

Bron: persbericht nummer: 2017.059 14 november 2017

 

DSSH Experience Day 2023

Kalender

15 maart 2023
DSSH Experience Day

9 September 2022
DSSH Congres

21 april 2021
DSSH Congres