HomeNieuwsDSSH workshop op NVMO congres

DSSH workshop op NVMO congres

  ‹ terug naar overzicht

Graag attenderen wij u op de workshop die de DSSH zal verzorgen op het komende NVMO congres (16-17 november, Egmont aan Zee) met als titel: ‘Faculty development in simulation based education’

Inhoud:
‘Simulation-based –education’ wordt in Nederland op vele plaatsen en op verschillende manieren in het medisch onderwijs toegepast. Hierbij valt te denken aan onder andere human simulation (simulatie patiënten) in de geneeskundige opleiding, het gebruik maken van zogenoemde deeltaak trainers (kunstarm voor IV-injectie, laparoscopie-trainer, etc,) of Crew Resource Management (CRM) cursussen met gebruik van ‘whole body mannequins’. Een aantal van deze activiteiten vinden plaats in ziekenhuizen waarbij de docenten vaak klinisch werkende artsen en verpleegkundigen zijn met een wisselend kennis- en ervaringsniveau m.b.t. onderwijskundige aspecten.

Deze workshop wil hier graag op in zoomen; Wat zijn de mogelijkheden voor faculty development op het gebied van simulatie, welk aanbod bestaat er momenteel  en/of welk centrum gebruikt welke training? Doel is met de deelnemers te bespreken hoe de de  ideale situatie eruit zou moeten zien om dit vervolgens  als vertrekpunt te gebruiken om ideeën te ontwikkelen hoe die ideale situatie benaderd kan worden.

Leerdoelen;
  1. Inzicht verkrijgen in bestaande faculty development programma’s op het gebied van simulatie
  2. Inzicht verkrijgen in de onderwijskundige behoeftes van  instructeurs/docenten die binnen simulatie werkzaam zijn
  3. Inzicht verkrijgen in de behoeftes van de simulatiecentra als organisatie
  4. Prioriteren van relevante onderwerpen mbt een faculty development programma op het gebied van simulatie
Kijk voor meer informatie op de website van het NVMO.
 

DSSH Experience Day 2023

Kalender

15 maart 2023
DSSH Experience Day

9 September 2022
DSSH Congres

21 april 2021
DSSH Congres